Sensorische Informatieverwerking vanuit Energetisch Perspectief

Problemen in de prikkelverwerking is een veel voorkomende hulpvraag bij kinderen in de basisschoolleeftijd. In de reguliere zorg wordt dit Sensorische Informatieverwerkingsproblemen genoemd. Sensorische Informatieverwerking is een normaal ontwikkelingsproces wat start vanaf de conceptie en rond de leeftijd van 7 jaar is afgerond. Wanneer dit proces niet goed verloopt heeft dit directe invloed op de ontwikkeling van het kind en kunnen er problemen ontstaan op het gebied van motoriek, gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Doel van deze nascholing is het overdragen van de theorie van Sensorische Informatieverwerking en wat het verband is met het menselijk energieveld. De medische basiskennis van Sensorische Informatieverwerking is essentieel om het gedrag wat kinderen laten zien die problemen ervaren in de prikkelverwerking, goed te kunnen begrijpen. Wanneer je dit begrijpt ga je er ook anders op reageren en je interventies aanpassen. Voor specifieke behandelingstoepassing in de praktijk is vervolg scholing nodig.

Inhoud

Wat is Sensorische Informatieverwerking? Welke zintuigen hebben we? Werking in de hersenen Sensomotorische cirkel Prikkeldrempels Uitleg van de 3 belangrijkste zintuigen en arousal Hoogsensitiviteit Wat is Senso-Energetische Kindertherapie (SEK)?

Leerdoelen

De student weet wat Sensorische Informatieverwerking is en hoe dit proces verloopt in de hersenen. De student begrijpt hoe de senso-motorische leercirkel werkt en hoe prikkeldrempels invloed hebben op onze waarneming en reactie op de omgeving. De student weet wat de 3 belangrijkste zintuigen en arousal is en begrijpt hoe deze werken. De student weet op welke manieren problemen in de Sensorische Informatieverwerking zichtbaar zijn in het gedrag van een kind en wat de gevolgen zijn voor de ontwikkeling. Ook krijgt de student inzicht in de eigen manier van prikkels verwerken. De student begrijpt hoe onze fysieke zintuigen verbonden zijn met het menselijk energieveld (Senso-Energetische therapie), emotionele blokkades en hoogsensitiviteit.

Inschrijven en meer informatie

De cursus wordt gegeven door Janneke Cooijmans, energetisch therapeut en ergotherapeut gespecialiseerd in sensorische prikkelverwerking. Janneke doet onderzoek in haar praktijk naar energetische therapie bij problemen in de prikkelverwerking bij kinderen en is verbonden aan het ExpertiseCentrum Energetische Geneeskunde.

Inschrijven voor de cursussen van Janneke kan via de website van haar praktijk.