Psychose en spiritualiteit 1

In de online cursussen (drie in totaal, je kunt ze los van elkaar volgen) ‘Psychose en spiritualiteit’ gaan we in op de samenhang van psychosesymptomen en spirituele ervaringen, maar ook de rol van trauma, voeding en leefstijl. Daarnaast bespreken we aanvullende behandelingen en de relatie tussen reguliere en complementaire zorg.

Deel 1

In deel 1 horen we ervaringen van mensen vroeger en nu. Daarbij gaat het niet alleen om de ervaring als geheel, maar duiken we in specifieke thema’s van cliënten uit de praktijk van de docent. De nadruk ligt op de inhoud van de ervaring, niet op de oorzaak of de behandeling. Verhalen zijn opgetekend met toestemming van de cliënten en voor publicatie onherkenbaar gemaakt door ze te clusteren en anonimiseren.

Deel 2

In deel 2 gaan we in op factoren die bijdragen aan het ontstaan van verwarring. We bekijken psychose vanuit regulier én complementair perspectief. Onderdeel hiervan is een uitleg van het menselijk energieveld en de plaats van trauma en spirituele ervaringen daarin. Deel 2 bevat laagdrempelige tips voor zelfbehandeling op het gebied van voeding, leefstijl, energie, trauma en spiritualiteit.

Deel 3

In deel 3 deelt de docent haar laatste inzichten in de aanvullende behandeling van cliënten met psychosegevoeligheid, gebaseerd op literatuur en haar praktijkonderzoek en -ervaring. Dit deel is toegesneden op energetisch therapeuten, maar is interessant voor iedereen die nog wat dieper in het onderwerp wil duiken en is geïnteresseerd in de energetische kant. Speciale aandacht gaat uit naar ethiek, rode vlaggen en de samenwerking met reguliere zorgverleners.

De inhoud van de online cursus is gelijk aan de inhoud van de weekendcursus ‘Psychose en spiritualiteit’. Om geaccrediteerd te worden, volg je het geaccrediteerde traject: de drie online cursussen samen met drie praktijkdagen.

Inkomenskorting aanvragen

This course is currently closed