De Academie Energetische Geneeskunde biedt cursussen en bijscholingen op het gebied van energetische behandelvormen.

De meeste cursussen zijn geheel of gedeeltelijk gebaseerd op diverse vormen van onderzoek, waaronder veel praktijkonderzoek, maar ook literatuurstudies.

Daarnaast is er de ervaar- en ontdekhoek, een ruimte voor cursussen op basis van traditionele kennis en ervaring. Hier kun je met je ‘hart en handen’ aan het werk.

De cursussen zijn geschikt voor zowel regulier als complementair zorgverleners en iedereen die meer over het onderwerp wil leren op HBO+ niveau.

De Academie is verbonden aan het ExpertiseCentrum Energetische Geneeskunde. Voor complementair behandelaars die praktijkonderzoek (willen) doen, bieden we, naast een aantal inhoudelijke bijscholingen, ondersteuning bij het leren van gedegen onderzoeksvaardigheden.

De Academie biedt geen HBO vakopleidingen aan, alleen (geaccrediteerde) HBO bij- en nascholingen.

Opname van het gratis webinar op 20 oktober 2021

Meehelpen? Graag!